ค้นหาคำตอบของคุณ

คู่มือออนไลน์, ฐานความรู้ และคำถามที่พบบ่อย

คู่มือและคำถามที่พบบ่อย

การติดตั้ง

การติดตั้งประกอบไปด้วย 2 ส่วน 1. ฐานข้อมูล (MS SQL Server 2014) (การติดตั้งฐานข้อมูล) 2. โปรแกรมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding..

การสำรองข้อมูล

1. เปิดโปรแกรม โดยคลิ๊กที่ Database Backup and Restore 2. ระบุกลุ่มข้อมูล เลือกสำรองข้อมูล ระบุที่เก็บ แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม Next 3. คลิ๊กที่ปุ่ม..

การกำหนดตำแหน่งข้อมูล (ภ.ง.ด.53)

* ** หากประเภทเงินได้พึงประเมิณที่จ่ายมี 2 รายการ จำเป็นต้องกำหนดรายละเอียดการจ่ายเงิน รายการที่ 2 ***

การใช้งานเบื้องต้น

พื้นฐานการใช้งานต่าง ๆ  ที่ควรรู้

การติดตั้งฐานข้อมูล

1. เลือกชุดติดตั้ง โดยชุดติดตั้งจะมีอยู่ 2 ชุด คือ สำหรับวินโดว์ 32 บิท และ วินโดว์ 64 บิท (ควรเลือกให้ถูกต้อง หากเลือกไม่ถูกต้องจะไม่สามารถติดตั้งได้)..

การกำหนดค่าเริ่มต้น

1. ให้เข้าไปที่ Control Panel แล้วเลือก Clock and Region 2. คลิีกเลือก Change date, time, or number..